Leiderschap
Persoonlijk groeitraject
Ruimte
Eenvoud
Personeelsaandacht
Sturen
Kreten en concreten
Richting
Reflectie
Leergang middenmanagement
Relatie
Visie
Schoolplan, teamplan
Coaching tijdens het werk
Ont-zorgen
Interim opdrachten

Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
A d v i e s   v o o r   m e n s e n   i n   h e t   o n d e r w i j s
            


Léon Dingemans      06 34603940