Ik heb een vraag

(placeholder)

Creativiteit

Creativiteit


'De toekomst is niet meer wat die is geweest'


We werken in een school waarin verandering vanzelfsprekend is en hierdoor neemt de werkdruk in een stevig tempo toe.

Succesvol zijn die mensen ('scholen'), die in staat zijn om snel, flexibel en relevant op deze verandering en werkdruk in te spelen. Innoveren met het bijbehorende gedrag creativiteit, blijkt een belangrijke sleutel om dit voor elkaar te krijgen.


Plannen (school-, team-, sectie-) hebben een korte houdbaarheidsdatum, veroorzaakt door de hoge mate van verandering in onze leefwereld en uiteindelijk in onze onderwijspraktijk. Creativiteit is het gedrag dat je hierbij kan helpen om het realistisch te houden.


Creatief denken is denken om bestaande problemen op een minder traditionele manier op te lossen.


Creativiteit kun je leren en maakt het werken in onderwijs een stuk prettiger en minder stressvol Of je nu voor de klas staat (rekening houden met verschillen, leerlingen met origineel gedrag etc etc) of als leidinggevende (innovatiemanagement)


Creatief denken is gedrag, (een hoofdvaardigheid) die we nodig hebben voor nu en straks. Binnen deze vaardigheid zijn de andere 21e eeuwse vaardigheden inclusief. De digitale geletterheid is ondersteunend hieraan, hoewel computational thinking ('Een probleem onderverdelen in kleine problemen en die oplossen') goed bij de convergentie fase in het creatieve proces past.


In mijn opdrachten speelt creativiteit een rol: creativiteit gaat over denken met een bochtje, van Ja, maar naar Ja EN! Kijken met andere ogen en over de veilige muren van de school heen leren kijken.


Klik hier of daar voor Ideakillers in het onderwijs...


'De verandersnelheid haalt het leren in' (Eddie Obeng)

Advies voor mensen in het onderwijs

Léon Dingemans   06 34603940