Ik heb een vraag

(placeholder)

Team & sectie

Beter samenwerken


Als team (vakgroep, sectie, kernteam, ...) kan de samenwerking wel eens minder soepel gaan lopen. Gewoontes en patronen bepalen vaak het gedrag in overleg en gesprekken. Terwijl iedereen aanvoelt dat er 'iets' speelt, maar het toch onbesproken laat. (Want ik ben geen leidinggevende, daar is onze 'baas' toch voor...)


In een training met je team  worden vaardigheden en kennis aangeboden die passen bij de situatie en context waarin je werkt. Degelijke feedback en kijken naar jezelf staan hierbij centraal. Daarnaast wordt er geexperimenteerd met nieuw teamgedrag door te ervaren. Thema's die vaak aan bod komen zijn:


•  Samen werken en samenwerken

•  Werken met resultaat                                             

•  Teamvorming

•  Effectief vergaderen

•  Gedoe

•  (Van)plannenmakerij

•  Vakdidactiek

•  Rollen, taken en verwachtingen


Advies voor mensen in het onderwijs

Léon Dingemans   06 34603940